Σχετικά με τη χορήγηση της «Επιστρεπτέας προκαταβολής» στα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα,

Θέμα: Σχετικά με τη χορήγηση της «Επιστρεπτέας προκαταβολής» στα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές

Σχετική απόφαση Δ.Σ. 13 / 5-6-2020

Σχετικές:
Επιστολή μας 5/5/2020: Επείγουσες διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση της «Επιστρεπτέας προκαταβολής» στα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές.
Επιστολή μας 27/4/2020 (Πρωτοκόλληση: 28/4): Οικονομικά αιτήματα και άλλα ζητήματα σχετικά με τη επιβίωση των Ωδείων και Μουσικών Σχολών κατά την περίοδο…

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο κλάδος των αναγνωρισμένων Ωδείων και Μουσικών Σχολών (Καλλιτεχνική – Πολιτιστική Εκπαίδευση) περιλαμβάνει 750 Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, και απασχολεί αρκετές χιλιάδες εργαζόμενους.

Καθώς αποκλειστήκαμε από κάθε άλλο σχέδιο επιδότησης, η επιβίωση των επιχειρήσεών μας, χωρίς υπερβολή, εξαρτάται και από το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής από το οποίο, επίσης, κατά την πρώτη φάση είχαμε αποκλειστεί.

Αυτό συνέβη διότι στην προκήρυξη του μέτρου αυτού υπήρχε η προϋπόθεση της διατήρησης έως 31/10/20 του ίδιου αριθμού εργαζομένων (με τον αριθμό της 30/3/20, κατά μέσο όρο. Η λεκτική διατύπωση του μέσου όρου μας αποκλείει λόγω της εποχικότητος των επιχειρήσεών μας, επειδή ως γνωστόν κατά τους θερινούς μήνες των διακοπών (Ιούλιο & Αύγουστο) οι δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά κανόνα δεν λειτουργούν.

Στη νέα επιστρεπτέα προκαταβολή που εξαγγείλατε ότι θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου παρακαλούμε θερμά να λάβετε πρόνοια και για τα ιδρύματά μας.

Μία δίκαιη λύση θα ήταν η διατήρηση του ίδιου κατ’ ελάχιστον αριθμό εργαζομένων στις δύο ημερομηνίες που θα ορίσετε, αλλά με την απάλειψη του μέσου όρου για τις εποχικές επιχειρήσεις. Άλλωστε σε όλες τις προκηρύξεις δανείων, ειδικού σκοπού ή άλλων ενισχύσεων εξαιρούνται ρητά στις προϋποθέσεις χορήγησης α) οι συνταξιοδοτήσεις, β) οι οικειοθελείς αποχωρήσεις και γ) οι λύσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις οποίες κατά κανόνα εφαρμόζουν οι εποχικές επιχειρήσεις με αντικείμενο την εκπαίδευση.

Θεωρούμε πραγματικά άδικο να αποκλειστούμε και πάλι όταν ήδη ανακοινώνεται ότι θα ισχύει ακόμη και για επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους.

Ελπίζουμε στην κατανόηση του προβλήματός μας και είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινήσεις είτε γραπτώς, είτε σε κάποια συνάντησή μας, αν το επιθυμείτε.

Με τιμή,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                         Πατσέας Μιχάλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                Παρασκευόπουλος Ανδρέας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Παριανός Πέτρος
ΤΑΜΙΑΣ:                               Μοντίνου Μαρία
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜ.ΣΧ:   Τερτίπη Χριστίνα
ΜΕΛΟΣ:                                 Οικονόμου Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ:                                 Λιγνός Τιμόθεος