Σχετικά με το δικαίωμα καταβολής «Μειωμένου Ενοικίου» για τα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα,

Θέμα: Σχετικά με το δικαίωμα καταβολής «Μειωμένου Ενοικίου» για τα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές

Σχετική απόφαση Δ.Σ. 14 / 18/06/2020

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι, ο χειμαζόμενος κλάδος της Καλλιτεχνικής – Πολιτιστικής Εκπαίδευσης (ΚΑΔ 8552) και ειδικά τα αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές, δεν έχει ακόμα συμπεριληφθεί στους ΚΑΔ που δικαιούνται μειωμένη καταβολή ενοικίου, ούτε στις υπόλοιπες φορολογικές διευκολύνσεις που έχουν προβλεφθεί για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Ελπίζουμε ότι πρόκειται για αβλεψία, δεδομένου ότι έχουν συμπεριληφθεί κλάδοι όπως το Λιανικό Εμπόριο, Κομμωτήρια, Πρακτορεία ΟΠΑΠ, οι οποίοι είχαν επανέναρξη λειτουργίας από 4 και 11 Μαΐου.

Σας τονίζουμε ότι ο κλάδος μας επανεκκίνησε μόλις την 18 Μαΐου, με περιορισμένη δυνατότητα λειτουργίας, όπως απαγόρευση προσέλευσης μαθητών κάτω των 11 ετών, απαγόρευση τμημάτων Μονωδίας, Βυζαντινής Μουσικής, Κρουστών, αλλά και Πνευστών, Χορωδίας, Προπαιδείας, Σολφέζ και άλλων ομαδικών, η οποία ισχύει και για όλο τον Ιούνιο.

Η Διδακτική χρονιά τελειώνει σύντομα. Το καλοκαίρι όπως γνωρίζετε οι επιχειρήσεις μας δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει για τον κλάδο μας καμία δυνατότητα ανάκαμψης στο εγγύς μέλλον. Για το λόγο αυτό, ελπίζουμε ότι θα διορθώσετε την αβλεψία, και θα εντάξετε τον ΚΑΔ 8552 σε αυτούς που δικαιούνται μειωμένο ενοίκιο για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, καθώς και τις υπόλοιπες φορολογικές διευκολύνσεις που έχετε προβλέψει.

Ελπίζουμε στην κατανόηση του προβλήματός μας και είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινήσεις είτε γραπτώς, είτε σε κάποια συνάντησή μας, αν το επιθυμείτε.

Με τιμή,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                         Πατσέας Μιχάλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                Παρασκευόπουλος Ανδρέας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Παριανός Πέτρος
ΤΑΜΙΑΣ:                               Μοντίνου Μαρία
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜ.ΣΧ:   Τερτίπη Χριστίνα
ΜΕΛΟΣ:                                 Οικονόμου Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ:                                 Λιγνός Τιμόθεος