Σχετικά με την συνεχιζόμενη κρίση στην καλλιτεχνική εκπαίδευση (20/02/2023)

Το ΠΑΣΙΑΜΕΙ, υπηρετώντας το όραμα για ποιοτική μουσική παιδεία για όλους τους Έλληνες, και προασπίζοντας τα δικαιώματα των Ωδείων, Μουσικών Σχολών, Σχολών Βυζαντινής Μουσικής, των καθηγητών, σπουδαστών, και αποφοίτων τους, συνεχίζει να αγωνίζεται κατά την διάρκεια της τελευταίας κρίσης, όπως όλα τα τελευταία χρόνια.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΙΑΜΕΙ πραγματοποιεί δεκάδες συναντήσεις με την Πολιτική και την Διοικητική ηγεσία των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, καταθέτει εγγράφως ρεαλιστικές θέσεις για έξοδο από την κρίση, και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Καλλιτεχνών.

Το Π.Δ. 85/2022 ανέδειξε τα προβλήματα που εδώ και τρεις δεκαετίες δημιουργεί στους Έλληνες Καλλιτέχνες, απόφοιτους των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού Καλλιτεχνικών Σχολών Θεάτρου, Χορού και Μουσικής, η έλλειψη διαβάθμισης των Τίτλων Σπουδών τους, καθώς και η απαξίωση του έργου τους από την Πολιτεία.

Η ΚΥΑ που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετή για να κατευνάσει την συσσωρευμένη οργή από την αδικία δεκαετιών, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, ούτε ακουμπάει την πηγή των προβλημάτων.

Η Κυβέρνηση καλείται να αποσύρει τις διατάξεις που αφορούν τους Καλλιτέχνες, καθότι υποβαθμίζουν ρητά το επίπεδο σπουδών τους σε αυτό του απολυτηρίου λυκείου, ισοπεδώνουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, απαξιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, δημιουργώντας προηγούμενο για την άδικη μισθολογική αντιμετώπιση τους.

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για διαβάθμιση των Τίτλων Σπουδών των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΜΕΙ) και των λοιπών Καλλιτεχνικών Σχολών, με ανησυχία παρατηρούμε ότι τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση διολισθαίνει σε λύσεις όμοιες με αυτές που δημιούργησαν τα προβλήματα πριν τριάντα πέντε χρόνια, υποκύπτοντας στις πιέσεις παραγόντων του ΥΠΠΕΠΘ, και των Κρατικών Καλλιτεχνικών Σχολών, παρά το γεγονός ότι αυτές είναι εκ του νόμου ΙΣΟΤΙΜΕΣ με τις ιδιωτικές!

Οι επιτροπές που δημιουργήθηκαν, στελεχώθηκαν μόνο από παράγοντες του δημοσίου, με ελάχιστη σχετική εμπειρία, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο Ιδιωτικός Τομέας είναι ο κανόνας στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, καθώς καλύπτει περισσότερο από το 75% του χώρου.

Το ΠΑΣΙΑΜΕΙ ζητάει από την Κυβέρνηση να συμμετέχει στις επιτροπές και στον σχετικό διάλογο άμεσα και ενεργά, με στόχο ώστε:

1. Να θεσμοθετηθεί η κατοχύρωση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των απολυτηρίων τίτλων των Μ.Ε.Ι. στο Επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

2. Να υπάρξει ρητή (νομοθετική) δέσμευση όλων των αρμόδιων Υπουργείων ότι η προκήρυξη θέσεων Μουσικών για οποιαδήποτε θέση, θα συνεχίσει να γίνεται μόνο με εξετάσεις – ακροάσεις, ανοιχτές τόσο στους κατόχους τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όσο ΚΑΙ στους κατόχους τίτλων Ωδείων και Μουσικών σχολών.

3. Να θεσμοθετηθεί η διαβάθμιση των Απολυτηρίων Τίτλων που χορηγούν τα Μ.Ε.Ι ,σε ότι αφορά στα ακαδημαϊκά τους προσόντα, σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στην θέση των Καλλιτεχνικών Σχολών ως ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, στην συνταγματικά προβλεπόμενη (άρθρο 16, παρ.7) τυπική, ανώτερη επαγγελματική (και όχι ανώτατη πανεπιστημιακή) εκπαίδευση, κατά το πρότυπο πολλών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

4. Να υπάρξει νέα ρύθμιση του ΥΠΠΕΠΘ, η οποία θα διευρύνει την δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων Μ.Ε.Ι. σε προχωρημένο έτος σπουδών σχετικών Πανεπιστημιακών Τ.Μ.Σ. με κατατακτήριες εξετάσεις, με τους όρους που θα θέσουν τα ίδια τα Τμήματα.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΙΑΜΕΙ
(Απόφαση 40/20-02-2023)