Πλήρης λειτουργία Ωδείων- Μουσικών Σχολών από 13 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55400 της 12-09-2021 (ΦΕΚ 4206/Β/2021) που μόλις δημοσιεύθηκε:

Για τα Αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και τις λοιπές Δομές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης επιτρέπεται από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου η πλήρης λειτουργία με δια ζώσης εκπαίδευση (ομαδικά, ατομικά μαθήματα και εξετάσεις) με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων τα οποία θα δημοσιευθούν από την Γ.Γ. Σύγχρονου Πολιτισμού στο https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx


Άρα, λειτουργούν ζωντανά όλα τα ατομικά μαθήματα ( τραγούδι, βυζαντινή μουσική, πνευστά, κρουστά, έγχορδα, πιάνο κλπ.), όλα τα ομαδικά μαθήματα (Σολφέζ, Χορωδία, Ορχήστρα, Ομαδικό Βυζαντινής, Μελοδραματική, Μουσική Προπαιδεία και Μουσικοκινητική αγωγή κλπ.)

Για τις Χορωδίες και τις Ορχήστρες, τις συναυλίες και τις δοκιμές, υπάρχουν λίγες λεπτομέρειες στα Α/Α 12 και 14 : Ενάμιση μέτρο απόσταση μεταξύ των μελών της χορωδίας και ένα μέτρο απόσταση μεταξύ των εγχόρδων. Ίσως η αναμενόμενη Εγκύκλιος του ΥΠΠΟΑ ορίσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εργαζόμενοι, καθηγητές και σπουδαστές προσέρχονται με Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή Βεβαίωση νόσησης ή:
Οι διδάσκοντες : 2 rapid test την εβδομάδα ιδία δαπάνη
Οι σπουδαστές άνω των 18 ετών : 2 rapid test την εβδομάδα (δεν αναφέρεται «ιδία δαπάνη»)
Οι σπουδαστές κάτω των 18 ετών : 2 self test την εβδομάδα

Σε αυτό το σημείο ο νομοθέτης επιβάλει ΜΟΝΟ στις Δομές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης ΤΡΕΙΣ υποχρεώσεις, οι οποίες δεν ισχύον για ΚΑΜΙΑ άλλη εκπαιδευτική δομή :

  1. Οι ως άνω βεβαιώσεις, τυπωμένες ή ηλεκτρονικές, ελέγχονται ηλεκτρονικά από την γραμματεία, μέσω της εφαρμογής CovidFreeGr.
  2. Τηρείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων.
  3. Επιβάλλεται Αερισμός αιθουσών και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ HEPA (κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας), τα οποία μετά από πρόχειρη έρευνα κοστίζουν από 200 έως 700 € για κάθε αίθουσα που λειτουργεί.

Το Δ. Σ. του ΠΑΣΙΑΜΕΙ αναρωτιέται πλέον σοβαρά αν, ανάμεσα στα μέλη της Υγειονομικής Επιτροπής ή των λοιπών Συμβούλων της Πολιτείας, υπάρχει κάποιος ο οποίος πιστεύει πως οι «Δομές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης» παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα από τις λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες, ή τα γυμναστήρια, ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και χρειάζονται ΔΙΑΡΚΩΣ επιπλέον χρονοβόρα και πανάκριβα μέσα προστασίας, και ξεχωριστές διατάξεις κάθε φορά!

Στις ΚΥΡΩΣΕΙΣ του Άρθρου 3, Α/Α 19, αναφέρεται ότι για τυχόν παραβάσεις των Υγειονομικών Διατάξεων επιβάλλονται πρόστιμα (Ι.) 1.500 € την πρώτη φορά, (ΙΙ.) 3.000 € και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες την δεύτερη φορά.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΙΑΜΕΙ, θα συνεχίσει τον αγώνα του για τον εξορθολογισμό των διατάξεων. Όμως, πιστό στις ευθύνες του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, καλεί τους συναδέλφους να ετοιμάσουν την πλήρη επάνοδο στα δια ζώσης μαθήματα τηρώντας σχολαστικά τους γενικούς όρους υγιεινής, αλλά και τους ειδικούς όρους τους οποίους θα ορίσει η αναμενόμενη εγκύκλιος. Ας συμβάλλουμε δυναμικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στον αγώνα για την εξάλειψη της μάστιγας του Κορωνοϊού.

Επιπλέον το Δ.Σ. του ΠΑΣΙΑΜΕΙ καλεί τους συναδέλφους να στηρίξουν με κάθε τρόπο το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, και τον οικογενειακό ιατρό του καθενός.

Καλή χρονιά στα Ωδεία μας, τις Μουσικές μας Σχολές, και τις Σχολές μας Βυζαντινής Μουσικής.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΙΑΜΕΙ