Σχετικά με στρεβλώσεις της Επιστρεπτέας προκαταβολής 4 & 5 στην Πολιτιστική Εκπαίδευση

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Θέμα: Σχετικά με στρεβλώσεις της «Επιστρεπτέας προκαταβολής IV & V» στην Πολιτιστική Εκπαίδευση (ειδικότερα Ωδεία & Μουσικές Σχολές)

Σχετική απόφαση ΔΣ.20 / 17-12-2020

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας έχουμε επισημάνει και με προηγούμενες επιστολές μας (25/6/2020 και 5/5/2020) την σημασία της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η οποία αποτελεί το μοναδικό, ουσιαστικό και αποτελεσματικό έως σήμερα στήριγμα στον ιδιαιτέρως πληττόμενο κλάδο της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι τα Ωδεία και οι Μουσικές Σχόλες έχουν εποχική λειτουργία, και μπόρεσαν μέσα στο 2020 να λειτουργήσουν το πολύ για πέντε (5) μήνες, καθώς με κρατική εντολή παραμένουν κλειστά από 13.3.2020 έως 31.05.2020, και από 3.11.2020 έως 7.1.2021.

Ατυχώς για την Πολιτιστική Εκπαίδευση, το πρόγραμμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής IV όριζε την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ως ημερομηνία υπολογισμού του αριθμού εργαζομένων των επιχειρήσεων. Η Πολιτιστική εκπαίδευση λειτουργεί εποχικά, και προβαίνουμε σε προσλήψεις καθηγητών από 15/9 έως 31/10, ημερομηνία λήξης εγγραφών α’ εξαμήνου. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου, απασχολούν την 1η Σεπτεμβρίου κανέναν ή έναν πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων, ενώ σταδιακά, και με βάση τους εγγραφόμενους σπουδαστές, πολλαπλασιάζουν τον αριθμό εργαζομένων τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανακοινώσεις του υπουργείου σας περί προετοιμασίας του προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής V, η οποία αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, και περιλαμβάνει τον όρο διατήρησης του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως τέλος Ιουνίου του 2021, θεωρούμε ότι, όσον αφορά τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων των επιχειρήσεων, ως ημερομηνία υπολογισμού θα πρέπει να είναι η ημερομηνία της αναστολής λειτουργίας της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης (ΚΑΔ 8552) με κρατική εντολή, ήτοι η 03.11.2020, οπότε αντικατοπτρίζεται η πραγματική απασχόληση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι σε περίπτωση που δεν λάβετε υπόψιν σας τα παραπάνω, στερείτε την μοναδική ασπίδα προστασίας στα 680 Ιδιωτικά Αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία και Μουσικές Σχολές) οδηγώντας τα στην απαξίωση και στον μαρασμό.

Με τιμή,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                         Πατσέας Μιχάλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                Παρασκευόπουλος Ανδρέας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Παριανός Πέτρος
ΤΑΜΙΑΣ:                               Μοντίνου Μαρία
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜ.ΣΧ:   Τερτίπη Χριστίνα
ΜΕΛΟΣ:                                 Οικονόμου Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ:                                 Λιγνός Τιμόθεος