Επετράπη η διδασκαλία Πνευστών

Με ικανοποίηση ανακοινώνουμε στα μέλη του ΠΑΣΙΑΜΕΙ και στους συναδέλφους μουσικούς ότι, η υπουργός Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη και ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού κύριος Νικόλας Γιατρομανωλάκης, στηρίζοντας τα δίκαια και λογικά αιτήματα του ΠΑΣΙΑΜΕΙ, του ΠΣΑΩ, και των Σωματείων Ερμηνευτών Πνευστών Οργάνων, έπεισαν τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, και επιτέλους η νέα ΚΥΑ επιτρέπει την Διδασκαλία των Πνευστών Οργάνων (17.2.α), με την προϋπόθεση της τήρησης «υποχρεωτικής περιμετρικής απόστασης δύο (2) μέτρων» κλπ.
Η ίδια ΚΥΑ επιτρέπει (ξανά) την Φωνητική Διδασκαλία σε Χορωδία (17.2.γβ) με την προϋπόθεση της τήρησης «δύο (2) μέτρων μεταξύ των μελών της χορωδίας» κλπ. Η διάταξη επιτρέπει στους χορωδούς να βγάλουν τη μάσκα κατά την ώρα του τραγουδιού ( = χρησιμοποιείται από έκαστο των μελών μάσκα καθ’ ό χρόνο δεν γίνεται χρήση της φωνής ). Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι αυτή η διάταξη έχει αναλογική ισχύ στα ομαδικά μαθήματα του Σολφέζ, της Μελοδραματικής και της Βυζαντινής Μουσικής.
Η ίδια ΚΥΑ επιτρέπει (17.4) την εκκίνηση του διδακτικού έτους των μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων «με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του εκάστοτε φορέα, … νωρίτερα από την 25η Σεπτεμβρίου και πάντως μετά την 14η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους«. Τονίζουμε στους συναδέλφους ότι κατά συνέπεια, όλες οι εγγραφές στα Μαθητολόγια πρέπει να φαίνονται από 15 Σεπτεμβρίου!

Η ΚΥΑ έχει ισχύ από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 (άρθρο 30.2)


Το ΠΑΣΙΑΜΕΙ καλεί τους συναδέλφους να τηρούν σχολαστικά τα γενικά και τα ειδικά μέτρα υγιεινής και προφύλαξης, όχι γιατί οι ποινές (άρθρο 18) είναι αυστηρές, αλλά γιατί όλοι πρέπει να συστρατευτούμε στον πανελλήνιο και διεθνή αγώνα για την επιβράδυνση της διασποράς του Κορωνοϊού, με στόχο τον σταδιακό του έλεγχο, και τον περιορισμό των επιπτώσεων του στη ζωή και την υγεία μας.

Για την εξυπηρέτηση των μελών μας, αναδημοσιεύουμε όλο το άρθρο 17 της σχετικής ΚΥΑ.

Τo Δ.Σ. του ΠΑΣΙΑΜΕΙ

—————————————————————————————————————————

KYA Δ1α / Γ.Π.οικ. 56435  (ΦΕΚ 3958 / Β / 15-09-2020)

ΦΕΚ : σελίδες 41127 – 41130  (pdf: 47-50)

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 17

Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, των Ωδείων και Μουσικών Σχολών, των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής, του Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού, και των λοιπών εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Στις διατάξεις της παρούσας δεν υπάγονται τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου, σύμφωνα και με τις από 13.5.2020, 27.5.2020, 5.6.2020, 11.6.2020, 18.6.2020 και 3.9.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 είναι οι ακόλουθες:

α. Επιτρέπεται, η διδασκαλία και η χρήση πνευστών οργάνων (είτε πρόκειται για πανελλαδικές και απολυτήριες εξετάσεις, είτε για διδασκαλία), με την τήρηση υποχρεωτικής περιμετρικής απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόμενο χρήση μάσκας κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έκαστος δεν χρησιμοποιεί το πνευστό όργανο. Η ίδια υποχρεωτική περιμετρική απόσταση ισχύει και στην περίπτωση ύπαρξης ακροατηρίου.

β. Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή και προαιρετική χρήση κατασκευής πετάσματος (διαχωριστικού).

γ. Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία ως εξής:

γα. Όταν η διδασκαλία λαμβάνει χώρα ατομικά γίνεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τον εκπαιδευτή, απόσταση δύο (2) μέτρων ή και προαιρετική χρήση πετάσματος (διαχωριστικού).

γβ. Όταν η διδασκαλία λαμβάνει χώρα σε χορωδία γίνεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τον εκπαιδευτή ή και προαιρετική χρήση πετάσματος (διαχωριστικού) και τηρείται υποχρεωτικά απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των μελών της χορωδίας και χρησιμοποιείται από έκαστο των μελών μάσκα καθ’ ό χρόνο δεν γίνεται χρήση της φωνής.

δ. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

ε. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από μαθητές-σπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.

στ. Επιβάλλεται συχνός αερισμός ανά δεκαπέντε (15) λεπτά διαρκείας τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών ο κάθε αερισμός.

ζ. Σε περίπτωση μαθητών μονωδίας ή/και πνευστών οργάνων, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι υποχρεωτική η διενέργεια μαθημάτων εξ αποστάσεως.

η. Λαμβάνεται μέριμνα για χρήση κατά το δυνατόν μεγαλύτερους και φυσικά αεριζόμενους χώρους.

3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων της παρ. 1 τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

4. Το διδακτικό έτος των μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, σχολών βυζαντινής μουσικής), τα οποία διέπονται από το β.δ. 11/1957 (Α΄ 229) και το β.δ. 16/1966 (Α΄ 7), δύναται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του εκάστοτε φορέα, να εκκινήσει νωρίτερα από την 25η Σεπτεμβρίου και πάντως μετά την 14η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

5. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων της παρ. 1 φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

Άρθρο 18

Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης – κυρώσεις

1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου 17 που δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: (Λεπτομέρειες για τις ποινές κλπ, δείτε στο ΦΕΚ )