Επαναλειτουργία Ωδείων και Μουσικών Σχολών

Ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού κύριος Γιατρομανωλάκης εξέδωσε την Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά το μεσημέρι, Εξαιρετικά Επείγον Έγγραφο Οδηγιών με το οποίο επιτρέπει την λειτουργία των Ωδείων & Μουσικών Σχολών από Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, και το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλα τα ΜΕΙ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Την 16/5/2020 το βράδυ, δημοσιεύτηκε επιτέλους και η ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719 (ΦΕΚ. 1867/Β/16-5-2020), η οποία αποτελεί την νομική προϋπόθεση της προηγούμενης απόφασης. Με αυτήν ορίζονται ποινές για τις παραβάσεις, και παρατείνεται το σχολικό έτος μέχρι 31 Ιουλίου.

Δεν επιτρέπεται η διδασκαλία των σπουδαστών που δεν έχουν συμπληρώσει το 11ο έτος της ηλικίας τους. Δεν επιτρέπεται ακόμα η διδασκαλία και η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, (συμπεριλαμβανομένων τυμπάνων Drums κλπ.) καθώς και κάθε είδους φωνητική διδασκαλία (π.χ. μονωδία, τραγούδι, χορωδία, σολφέζ, ψαλμωδία). Στο ίδιο έγγραφο προβλέπονται δεσμευτικές οδηγίες λειτουργίας που αφορούν στην ασφάλεια εργαζομένων και σπουδαστών καθώς και στον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων. Το Δ.Σ. του ΠΑΣΙΑΜΕΙ δεν θέλει να σχολιάσει τις συστάσεις των επιστημόνων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, συνιστά δε σε όλους να διαβάσουν με προσοχή και να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις οδηγίες που τους αφορούν.

Σας θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ 17788/346 (ΦΕΚ 1779/Β/10-05-2020), είμαστε (καταρχάς) υποχρεωμένοι σε ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 40 % των εργαζομένων (άρθρο 2 παρ. 1 κεφάλαιο Α2). Μπορείτε να συζητήσετε με τον λογιστή σας και για τις εξαιρέσεις που εισάγονται (άρθρο 3 παρ. 2 κεφάλαιο Α2). Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν μέρος του επιδόματος (306 € τουλάχιστον), ενώ όσοι παραμείνουν σε αναστολή μέχρι 31/5 θα λάβουν ολόκληρο το επίδομα (534 €).

Το ΔΣ του ΠΑΣΙΑΜΕΙ