Επείγουσες διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση της «Επιστρεπτέας προκαταβολής» στα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα,
Προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη,
Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη,
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση,

Θέμα: Επείγουσες διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση της «Επιστρεπτέας προκαταβολής» στα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές

Σχετική απόφαση Δ.Σ. 9 / 27-4-2020

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Στην Πρόταση αρ. 3 της επιστολής που σας αποστείλαμε στις 28.04.2020 με θέμα «Οικονομικά αιτήματα και άλλα ζητήματα σχετικά με τη επιβίωση των Ωδείων και Μουσικών Σχολών κατά την περίοδο της τρέχουσας πανδημίας», και στην από 04.05.2020 προφορική συνομιλία του κου Γιώργου Οικονόμου, μέλους του Δ.Σ. του ΠΑΣΙΑΜΕΙ με το γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών κου Θ. Σκυλακάκη, θέσαμε ξανά υπόψη σας ότι, η πλειοψηφία των εργαζομένων στα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνήθως λήγουν 30 Ιουνίου, και ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα ως προς την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής στα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 9 παρ. 1 της ΓΔΟΥ 94/2020 «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού  COVID 19  (ΦΕΚ Β’ 1645/03.05.2020)», αναφέρεται ως προϋπόθεση, για την λήψη της επιστρεπτέας προκαταβολής από την Επιχείρηση, η υποχρέωση διατήρησης έως την 31η Οκτωβρίου 2020 του αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020.

Η διάταξη αυτή, όπως είναι διατυπωμένη, αποκλείει εξ’ ορισμού τις επιχειρήσεις του κλάδου μας από την συγκεκριμένη διαδικασία.

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε θερμά να προβείτε σε σχετική διευκρίνιση / τροποποίηση των προβλέψεων της ΓΔΟΥ 94/2020, δηλαδή, να καταστεί σαφές ότι:
η Λήξη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές δεν λογίζονται ως «απολύσεις» στο πλαίσιο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Επιπροσθέτως, σας επισημαίνουμε ότι, και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως π.χ. την Επιχειρηματική χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ II, Υπο-πρόγραμμα 3 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας / COVID 19, για στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αναφέρεται ως προϋπόθεση «η διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19.03.2020, για δύο (2) χρόνια», διατύπωση η οποία μας αποκλείει για τους ίδιους λόγους.

Ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτημά μας, ώστε τα Εκπαιδευτήριά μας και οι εργαζόμενοί μας να μπορούν να υπολογίζουν στην στήριξή σας για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, εν μέσω της πανδημίας που πλήττει αδιακρίτως όλους τους κλάδους της οικονομίας της χώρας μας, αλλά ακόμα περισσότερο τον Ελληνικό Πολιτισμό και τους εργαζόμενους σε αυτόν.

Με τιμή,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                         Πατσέας Μιχάλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                Παρασκευόπουλος Ανδρέας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Παριανός Πέτρος
ΤΑΜΙΑΣ:                               Μοντίνου Μαρία
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜ.ΣΧ:   Τερτίπη Χριστίνα
ΜΕΛΟΣ:                                 Οικονόμου Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ:                                 Λιγνός Τιμόθεος