Καταβολή επιδόματος σε όλα τα Ωδεία και Μουσικές Σχολές κατά την περίοδο του Κορωνοϊού

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα,
τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη,
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη,
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση, και
την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα. Στυλιανή Μενδώνη

Θέμα: Καταβολή έκτακτου επιδόματος ποσού 800 € σε επιχειρηματίες – εργοδότες (Ωδεία
και
Μουσικές Σχολές) με ΚΑΔ 85.52.12.02, που απασχολούν πάνω από 5 άτομα προσωπικό

Απόφαση Δ.Σ. 5 / 06-04-2020

Στις πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις περί καταβολής έκτακτου επιδόματος ποσού 800 € σε κλάδους που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού, συμπεριελήφθησαν ορθώς στους δικαιούχους, και οι επιχειρήσεις ιδιωτικών ωδείων και μουσικών σχολών (ΚΑΔ 85.52.12.02), η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή ήδη από 11.03.2020.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των σχετικών ΠΝΠ και ΚΥΑ, μέχρι στιγμής η σχετική ευεργετική διάταξη αφορά μεν το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μας, αλλά μόνο ένα ασήμαντο ποσοστό επιχειρηματιών – εργοδοτών και επιχειρήσεων:

Η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιωτικών ωδείων και μουσικών σχολών λειτουργεί υπό τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων, ή εταιρειών, οι οποίες  απασχολούν πολύ περισσότερους από 5 εργαζόμενους, με καθεστώς σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μειωμένης απασχόλησης (ωρομίσθιοι). Αυτό συνιστά εγγενές χαρακτηριστικό της μουσικής εκπαίδευσης, καθότι αυτή πραγματοποιείται με ατομικά κυρίως μαθήματα, από καθηγητές πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, καθώς και την αναφορά του Υπουργού Οικονομικών ότι η λίστα των δικαιούχων είναι «δυναμική» και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές αποφάσεις, και εκτιμώντας ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηριχθούν όλες οι επιχειρήσεις που πραγματικά πλήττονται, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του έκτακτου επιδόματος των 800 € και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής, με ΚΑΔ 85.52.12.02, που απασχολούν πάνω από 5 άτομα προσωπικό, για την ίδια χρονική περίοδο με τους υπόλοιπους δικαιούχους, και για όσο ακόμα χρόνο ισχύσουν τα έκτακτα μέτρα.

Επιπλέον σας επισημαίνουμε, ότι μόνο σε αυτήν την περίπτωση οι ως άνω δικαιούνται και άλλα μέτρα, όπως την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής τριών δόσεων τυχόν δανείων τους.

Τα αναγνωρισμένα από το κράτος ιδιωτικά ωδεία και μουσικές σχολές, είναι ο σημαντικότερος φορέας μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα τελευταία εκατό πενήντα χρόνια. Οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν την δυνατότητα είσπραξης / απαίτησης των διδάκτρων των χαμένων μηνών, την οποία έχουν (για παράδειγμα) τα ιδιωτικά σχολεία. Το αίτημα ένταξης όλων των επιχειρήσεων με ΚΑΔ 85.52.12.02, κάθε νομικής μορφής, χωρίς την «οροφή» των 5 εργαζομένων στην εν θέματι ευεργετική διάταξη, αλλά και σε τυχόν άλλες που ακολουθήσουν, είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να επιβιώσουν και να μην χαθούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Με τιμή,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                          Πατσέας Μιχάλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 Παρασκευόπουλος Ανδρέας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Παριανός Πέτρος
ΤΑΜΙΑΣ:                                Μοντίνου Μαρία
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜ. ΣΧ:   Τερτίπη Χριστίνα
ΜΕΛΟΣ:                                 Οικονόμου Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ:                                 Λιγνός Τιμόθεος

[Απόφαση Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ι.Α.Μ.Ε.Ι. : 5 / 6-4-2020]