Συνάντηση του Γ.Γ. του ΠΑΣΙΑΜΕΙ με την Διευθύντρια Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ

Το ΠΑΣΙΑΜΕΙ ζήτησε από το ΥΠΠΟΑ να συνεχίσει να ενημερώνει τις Υγειονομικές αρχές για τις ιδιαιτερότητες της Μουσικής εκπαίδευσης, και κυρίως για το γεγονός ότι τα μαθήματα μουσικής γίνονται παρουσία ενός μαθητή ανά καθηγητή σε εξαιρετικά ευρύχωρες αίθουσες, άρα, σε περίπτωση χαλάρωσης των μέτρων, τα Ωδεία και οι Μουσικές Σχολές πρέπει να προηγούνται όλων των υπόλοιπων εκπαιδευτικών δομών. ******************************************************************************

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΣΙΑΜΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠΠΟΑ

Το Δ.Σ του ΠΑΣΙΑΜΕΙ ζητάει να βρεθεί ένας τρόπος να πραγματοποιηθούν οι Πτυχιακές και Διπλωματικές εξετάσεις των υποψηφίων σπουδαστών Ωδείων και Μουσικών Σχολών , καθώς και τα απαραίτητα τελευταία μαθήματα και οι δοκιμές τους. ******************************************************************************