Ενάντια στην θεσμοθέτηση του «Κρατικού Πιστοποιητικού Μουσικών Γνώσεων»

Ένωση Ιδιοκτητών Αναγνωρισμένων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΕΝ.Ι.Α.Μ.Ε.I.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.ΤΗΣ ΕΝΙΑΜΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα υπηρετείται από το 1871 μέχρι σήμερα κυρίως από τα Αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΜΕΙ) δηλαδή τα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτά είναι: Ένα κρατικό Ωδείο, 116 Δημοτικά Ωδεία και Μουσικές Σχολές καθώς και 601 Ιδιωτικά Ωδεία και Μουσικές Σχολές, τα οποία λειτουργούν σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας, προσφέροντας μουσικές σπουδές σε δεκάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα, προσφέροντας εργασία σε χιλιάδες καθηγητές μουσικής.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια την εικόνα συμπλήρωσαν λίγο-λίγο 5 Πανεπιστημιακά τμήματα μουσικών σπουδών καθώς και 48 Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, όμως ΟΛΑ τους ανεξαιρέτως είναι επανδρωμένα από αποφοίτους ΑΜΕΙ!

Τα ΑΜΕΙ ιδρύονται και αναγνωρίζονται από το κράτος, οι διευθυντές τους και το εκπαιδευτικό τους προσωπικό διορίζονται από το κράτος, τα έτη σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, τα ειδικά και υποχρεωτικά μαθήματα κλπ. είναι καθορισμένα από το κράτος. (ΦΕΚ 229 Α΄/11.11.1957, ΦΕΚ 7 Α΄/15.01.1966, ΦΕΚ 7 Α΄/09.01.1981, ΦΕΚ 68 Α΄/21.05.86, ΦΕΚ 1913 Β΄/14.09.2007, ΦΕΚ 1913 Β΄/14.09.2007, ΦΕΚ 530 Β΄/23.03.2009). Σε αντίθεση με τους άλλους καλλιτεχνικούς χώρους οι οποίοι οργανώθηκαν Νομοθετικά το 1981, η Μουσική Εκπαίδευση έχει αυστηρά θεσμοθετημένες διαδικασίες για την απόκτηση Πτυχίων και Διπλωμάτων ήδη από το 1957 (ΒΔ 1111 / ΦΕΚ Α 229) και το 1966 (115 / ΦΕΚ Α 7) οι οποίες και διεξάγονται υπό τον έλεγχο του ΥπΠοΑ., οι κατατακτήριες και απολυτήριες εξετάσεις γίνονται από πενταμελείς επιτροπές τις οποίες διορίζει το ΥπΠοΑ, και στις οποίες πάντα παρίσταται και ένας επιπλέον εκπρόσωπος του κράτους (έκτο μέλος), συνήθως καθηγητής μουσικής, Δημόσιος Υπάλληλος του υπουργείου Παιδείας!

Η συζήτηση για την ανάγκη «Κρατικής Πιστοποίησης των Μουσικών Γνώσεων» είναι εν πολλοίς ψευδεπίγραφη. Τα Πτυχία και τα Διπλώματα των ΑΜΕΙ, Δημόσιου, Δημοτικών και Ιδιωτικών, είναι ΗΔΗ αναγνωρισμένα από το κράτος και φέρουν όλα την σφραγίδα του κράτους (Υπουργείου Πολιτισμού)! Το μόνο που λείπει σήμερα είναι η Διαβάθμιση τους, εξαιτίας της ολιγωρίας των δύο συναρμόδιων υπουργείων. Η θεσμοθέτηση ενός «κρατικού πιστοποιητικού μουσικών γνώσεων» δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα, αλλά θα δημιουργήσει πολλά καινούργια:

  1. Την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί με άλλα του προγράμματα και ρυθμίσεις να αποτρέψει τους μαθητές από την παραπαιδεία, δίνοντας εσωτερικά κίνητρα στο σχολείο (π.χ. τελευταίες αλλαγές στις εξετάσεις γυμνασίου κλπ.) με την ρύθμιση αυτή δημιουργεί μια νέου τύπου ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ ιδιαιτέρων μαθημάτων από μουσικούς (ή μη), η οποία δεν θα έχει κανέναν έλεγχο από κανέναν φορέα, και η οποία θα προσφέρει «ταχύρρυθμη» προετοιμασία για τις εξετάσεις του κράτους, με «ιδιαίτερα φροντιστηριακά μαθήματα» χωρίς κανέναν ποιοτικό έλεγχο από άλλους μουσικούς και το κράτος, χωρίς το απαραίτητο βάθος χρόνου, χωρίς το σύνολο των πολλών υποχρεωτικών μαθημάτων, χωρίς τη συμμετοχή στις ετήσιες τακτικές εξετάσεις και τις συναυλίες, τις χορωδίες και τις ορχήστρες, τα οποία προσφέρουν υποχρεωτικά δια νόμου τα ΑΜΕΙ, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πραγματικής μουσικής παιδείας.

2. Η Παραπαιδεία αυτή θα πλήξει άμεσα τα ΑΜΕΙ σε μια στιγμή που προσπαθούν να ορθοποδήσουν μετά την δεκαετή λαίλαπα της κρίσης. Υπολογίζεται ότι δεκάδες από αυτά θα κλείσουν μην αντέχοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό των «μαύρων» ιδιαίτερων και εκατοντάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν από την πρώτη κιόλας χρονιά.

3. Την ίδια στιγμή, η παραπαιδεία αυτή, θα χρηματοδοτηθεί κατά κανόνα με μαύρο χρήμα και θα επιφέρει απώλεια εκατομμυρίων από φόρους και εισφορές στο κράτος και τα ταμεία Ασφάλισης.

4. Η ρύθμιση αυτή υποβαθμίζει το Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο εδώ και έναν αιώνα εποπτεύει τα ΑΜΕΙ. Ρίχνει σκιά στους εργαζόμενους και τους προϊσταμένους χαρακτηρίζοντας τους εμμέσως ανίκανους και διεφθαρμένους. Εξευτελίζει νόμιμες διαδικασίες που τηρούνται εδώ και δεκαετίες, με τον ισχυρισμό ότι μια διμελής επιτροπή από Πανεπιστημιακούς και άλλους Δημοσίους υπαλλήλους θα κάνει καλύτερη εργασία από μια πενταμελή επιτροπή Επαγγελματιών Μουσικών ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ και εποπτευόμενη από δύο δημόσιους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και έναν του υπουργείου Παιδείας ( ο οποίος παρευρίσκεται στις εξετάσεις των ΑΜΕΙ).

5. Η ρύθμιση αυτή εξευτελίζει τα ΑΜΕΙ, Ωδεία και Μουσικές Σχολές, τους καθηγητές, τους σπουδαστές, τους διάσημους ή λιγότερο γνωστούς αποφοίτους οι οποίοι επανδρώνουν τις ορχήστρες, τις χορωδίες, τα μουσικά σύνολα, τα μουσικά εκπαιδευτήρια, την μουσική ζωή της Ελλάδας με πρώτο και πολλές φορές μοναδικό τους τυπικό προσόν ένα Δίπλωμα ΑΜΕΙ.

  1. Η ρύθμιση αυτή εξαπατά δεκάδες χιλιάδες Πτυχιούχους και Διπλωματούχους των ΑΜΕΙ: Το κράτος τους επέτρεψε να λάβουν μέρος σε μια διαδικασία σπουδών και εξετάσεων, τους επέτρεψε να πληρώνουν νόμιμα δίδακτρα και εξέταστρα (από τα οποία το μεγαλύτερο τμήμα κατέληξε στα ταμεία του κράτους), τους «σφράγισε» το αναγνωρισμένο δίπλωμα, και το ίδιο το κράτος έρχεται εκ των υστέρων να ζητήσει νέες εξετάσεις, και νέα εξέταστρα (= Παράβολο) για να τους «αναγνωρίσει» εκ νέου, και για να τους δώσει εκ νέου τα δικαιώματα που μέχρι τότε είχαν.

7 .Η ρύθμιση αυτή εξευτελίζει χιλιάδες επαγγελματίες μουσικούς οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και πήραν ένα δίπλωμα πριν πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια, και οι οποίοι θα πρέπει να μπουν στην διαδικασία να εξεταστούν ξανά, με δεδομένη την απώλεια της ευχέρειας που τα έτη επιφέρουν, και μάλιστα έχοντας απέναντι τους ως εξεταστές τους κάποιους μαθητές τους ή μαθητές μαθητών τους.

8. Η ρύθμιση αυτή θα μεταβάλει αυτομάτως δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες μουσικούς, Διπλωματούχους ΑΜΕΙ, σε επαγγελματίες ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, αφού τώρα εκτός από τους Διπλωματούχους Ανώτατης Μουσικής Παιδείας, θα έχουν ως «ανώτερους» τους και τους συναδέλφους τους που θα μπορέσουν (λόγω ηλικίας) ή θα αποφασίσουν να λάβουν μέρος στις νέες αυτές Κρατικές εξετάσεις. Όλοι αυτοί δεν θα μπορούν ποτέ να διεκδικήσουν να εργαστούν στην Δημόσια εκπαίδευση και πολύ πιθανόν και στις Ορχήστρες κλπ. Μουσικά σύνολα.

  1. Η ρύθμιση αυτή είναι επιστημονικά, παιδαγωγικά και επαγγελματικά απαράδεκτη, γιατί δίνει πιστοποίηση σε κάποιους που δεν μπορούν να αποδείξουν ούτε βάθος χρόνου σπουδών, ούτε εύρος σπουδών και εμπειρίας, ούτε συμμετοχή σε συναυλίες και σε μουσική ζωή, ούτε τέλος κάποια σπουδή και τριβή με την παιδαγωγική του αντικειμένου τους, σε βάρος μουσικών και μουσικοπαιδαγωγών που αποδεδειγμένα έχουν όλα αυτά τα επιπλέον προσόντα.

10. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι πρακτικά ανεφάρμοστη. Το Υπουργείο Παιδείας «θα γονατίσει» από αδυναμία ανθρώπων και πόρων όταν την εγκαινιάσει.

11. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στην Ε.Ε. Το πιο κοντινό παράδειγμα είναι το Βρετανικό ABRSM, που όμως είναι Ιδιωτικό Ίδρυμα το οποίο συνίδρυσαν και συνεποπτεύουν τέσσερα μεγάλα Ιδιωτικά Μουσικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα!

Ο αξιότιμος κύριος Υπουργός Παιδείας μας έχει συνηθίσει μέχρι σήμερα σε διαφάνεια. Εδώ όμως προφανώς δεν προηγήθηκε διάλογος ούτε καν με το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Πολιτισμού. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε την επιτροπή που πρότεινε αυτήν την ρύθμιση ή τουλάχιστον τους εισηγητές. Μήπως πρόκειται μόνο για συγκεκριμένους κύκλους οι οποίοι, θέλοντας να εξυπηρετήσουν κάποια στενά συμφέροντα, παρέσυραν τον υπουργό;Προτείνουμε:

  1. την άμεση απόσυρση όλης της επίμαχης διάταξης
  2. την άμεση Διαβάθμιση όλων των μουσικών τίτλων ΑΜΕΙ (υφιστάμενων και μελλοντικών) στο Επίπεδο 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
  3. την άμεση έναρξη διαλόγου ανάμεσα στα δύο Υπουργεία, με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών φορέων (Πανεπιστημίων, Μουσικών Σχολείων, Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, ΑΜΕΙ και φυσικά της ΕΝΙΑΜΕΙ και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης) για την εναρμόνιση και τον εκσυγχρονισμό των Μουσικών Σπουδών στην Πατρίδα μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                          Πατσέας Μιχάλης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 Οικονόμου Γεώργιος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Παριανός Πέτρος

ΤΑΜΙΑΣ:                                Μοντίνου Μαρία

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜ. ΣΧ:   Τερτίπη Χριστίνα

ΜΕΛΟΣ:                                 Μακροπόδης Δημήτριος

ΜΕΛΟΣ:                                 Λιγνός Τιμόθεος

[ Απόφαση Δ.Σ. ΕΝ.Ι.Α.Μ.Ε.Ι. : 19 / 9-4-2019 ]